Redakce

Šéfredaktor a ředitel: 
Mikolášek Ivo 
Zástupce šéfredaktora: 
Mgr. Vaněk Miroslav
Marketingové a obchodní oddělení: 
Karafizievová Marcela
Produkční obchodního oddělení: 
Olšanská Tereza  
Redakce: 
Holáňová Jolana
Kubíková Petra
Mgr. Vaněk Miroslav
Rejter Michael
Fotograf a kameraman: 
MENHOUSEMAN.cz
Jazykové korektury: 
Ing. Vladimíra Krejčíková
Právní oddělení: 
Mgr. Hudek Tomáš