5 tipů na dobré dýchání při golfových úderech

Pojďme si představit pět tipů na dobré dýchání při golfových úderech…

5 tipů na dobré dýchání při golfových úderech
  1. Hluboké dýchání před úderem: Před každým úderem si udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů nosem. To vám pomůže zklidnit se a soustředit se.
  2. Zadržte dech při backswingu: Jakmile začnete s backswingem, zadržte dech. To vám pomůže udržet stabilitu a kontrolu nad pohybem.
  3. Vydechněte při downswingu a dopadu: Jakmile začnete s downswingem, pomalu vydechujte ústy. To vám pomůže uvolnit se a generovat sílu.
  4. Dýchejte rytmicky: Snažte se dýchat rytmicky po celou dobu golfového úderu. To vám pomůže udržet si tempo a koordinaci.
  5. Cvičte dýchání: Cvičte dýchání i mimo hřiště. To vám pomůže zautomatizovat správné dýchání a budete ho moci lépe používat při hře.
5 tipů na dobré dýchání při golfových úderech

Další tipy:

  • Soustřeďte se na bránici: Při dýchání se snažte používat bránici a ne jen hrudník. To vám pomůže dýchat hlouběji a efektivněji.
  • Udržujte ramena uvolněná: Dbejte na to, abyste při dýchání nezvedali ramena. To by mohlo vést k napětí a zhoršení techniky.
  • Vizualizujte si svůj dech: Představte si, jak váš dech proudí do vašeho těla a zase ven. To vám pomůže soustředit se a zklidnit se.

Dýchání je důležitou součástí golfového úderu. Správné dýchání vám pomůže zklidnit se, soustředit se a generovat sílu. Trénujte dýchání a brzy uvidíte zlepšení ve své hře.

Zdroj foto: HMG, Pixabay.com

You may also like...